Mer eller mindre sterkt hellende myr (med soligen markfukting) og minerogen overflatetorv, i hvert fall enkelte steder med tørrere og bløtere (flarker) partier tydelig orientert på tvers av myras helningsretning

Strengmyr med 5 store flark-gjøler adskilt av lave fastmattedominerte strenger fra samme område. [AA: Gjerstad]