Dal med V-formet tverrprofil, ofte med bratt lengdeprofil, gravd ut i fast fjell og/eller i løsmasser av elv

Eksempel: Hallingdal (mellom Flå og Gol)