Bratt nedskjæring (trang dal) i fast fjell forårsaket av elvers graving

Eksempel: Helvete (Gausdal, Oppland), Jutulhogget (Alvdal, Hedmark)

Kommentar: Oftest finnes gjel i forbindelse med isdirigerte dreneringssystemer eller andre dreneringsmønstre fra siste istid (foran og under breen); gjelet kan være utav proporsjon i forhold til dagens elv eller elv kan mangle (både Helvete og Jutulhogget mangler elv i dag)