Bre med flatt, terrengdekkende toppområde

Platåbre er en bre hvis toppområder dekker et fjellplatå eller som fyller igjen et ujevnt terreng slik at breens toppområde danner et platå.  De største fastlandsbreene (Jostedalsbreen, Folgefonni og Svartisen) er platåbreer. Det er også Hardangerjøkulen, Seilandsjøkulen og den store Austfonna på Svalbard (Norges største bre, 8492 km2). Platåbreer er gjennomgående store; breer må vanligvis ha en viss størrelse for å få den karakteristiske platåformen.

Eksempler: Jostedalsbreen, Svartisen