Liten bre som henger i en dalside uten å ha dannet en markert botn

En dalsidebre er en liten bre som «henger» i en dalside uten å ha dannet en markert botn. Dersom breen vokser seg stor nok, vil den over lang tid grave seg inn i dalsiden og forme en botn. Overgangen mellom en dalsidebre og en botnbre er derfor gradvis. Landformenheten dalsidebre omfatter små breer som forekommer spredt i de områdene der isbreer finnes.

Eksempler: Det finnes mange eksempler i høyereliggende, brerike områder (for eksempel i Jotunheimen)