Ryggformet grusavsetning i breelv under isen

Eksempel: Størst og finest utviklet på Finnmarksvidda
Kommentar: Forekommer både som distinkt landform og som sammensatt landform.