Ryggformet avsetning under isbre, med lengderetning parallell med brebevegelsen

Eksempel: Området rundt Iešjávri på Finnmarksvidda.

Kommentar: Forekommer både som distinkt landform og som sammensatt landform.