Forsenkning dannet ved nedsmelting av stor isklump begravd i løsmasser

Eksempel: Grimsmoen (Folldal, Hedmark) og Romerikssletta (Ullensaker, Akershus) er rikt på dødisgroper.

Kommentarer: Ofte betegnet «grytehull», som brukes i ordsammensetningen «grytehullsjø» om vannfylte dødisgroper

– Forekommer oftest som distinkt landform, men kan også forekomme som sammensatt landform i kompleks mosaikk med andre, ofte diffuse, landformer i dødisterreng.