Totaldekning av undervegetasjonen i ferskvanns- og saltvannsbunnsystemer.