Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  8 256-512 m
Basistrinn
 • SH-0 normal naken mark/bunn
  SH-a skredmark
  SH-b breforland og snøavsmeltingsområde
  SH-c blokkmark
  SH-d polarørken
  SH-e grus- og steindominert strand og strandlinje
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM