Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • IO-0 overveiende uorganisk mark/bunn
  IO-a mark/bunn med litt organisk materiale
  IO-b mark/bunn med mye organisk materiale
  IO-¤ overveiende organisk mark/bunn
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet