Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  8 256-512 m
Basistrinn
 • ER-0 uten erosjonspreg
  ER-a svakt erosjonspreg
  ER-b klart erosjonspreg
  ER-¤ preget av disruptiv erosjon
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM