Vassaloelibelle er en overveiende brun- og grønnmønstret storlibelle som ennå ikke er påvist i Norge. Brystets helgrønne sider er et viktig kjennetegn.

Størrelse

Hunn av vassaloelibelle Aeshna viridis. Arten er ikke funnet i Norge men forekommer i våre naboland. Den skiller seg fra andre skandinaviske Aeshna-arter ved at brystet er nesten ensfarget grønt på sidene.

Kroppslengde 63–67 mm, vingespenn 85–92 mm.

Kjennetegn

Kroppen er mørkebrun med kraftige lyse tegninger. Brystet har brede grønne skulderstreker og nesten ensfarget grønne sider med kun tynne svarte pennestreker mellom feltene. De to første bakkroppsleddene er grønne med mørke tegninger. De øvrige er mørke med lyse parflekker som på siden smelter sammen med sidetegningene. Hannen har blå parflekker og sidetegninger, mens hunnen har grønne. Vingene er svakt gulfarget, særlig mot framkanten.

Forvekslingsarter

Vassaloelibelle kan skilles fra andre nordiske Aeshna-arter på de brede grønne skulderstrekene og brystets nesten ensfargete grønne sider. Den kan til nød forveksles med blågrønnlibelle A. cyanea, som også har brede skulderstreker og kraftige grønne diagonalbånd på siden av brystet, men sistnevnte har likevel mer svart på brystet samt en karakteristisk grønn kiletegning på 2. bakkroppsledd. Arten kan lettere forveksles med storkeiserlibelle Anax imperator og vandrekeiserlibelle Hemianax ephippiger, som begge har jevnt farget lyse brystsider. Disse artene mangler imidlertid skulderstreker, og de lyse tegningene på bakkroppen danner ikke tydelige parflekker.

Totalutbredelse

Arten er utbredt i nordøstlige deler av Europa og videre østover til det vestlige Sibir. Arten er sjelden eller i tilbakegang i de fleste Europeiske land.

Utbredelse i Norge

Arten er ikke påvist i Norge.

Levested og økologi

I Danmark er arten spesielt knyttet til lokaliteter med vassaloe siden hunnen foretrekker å legge sine egg inni denne planten. Lokalitetene er enten solåpne, middels næringsrike vannforekomster i skog, eller helt åpne, vegetasjonsrike kanaler og grøfter. Nymfen blir 40–45 mm. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Midten av juni til begynnelsen av september.