Glansvinger

Bruk nøkkelen under, eller åpne i nytt vindu (spesielt anbefalt for nyere mobile enheter).

Nøkkel til glansvinger i Norge

Det finnes 24 arter av glansvinger i Norge. Denne nøkkelen dekker alle disse samt to arter som kan dukke opp her.

De fleste glansvingearter har et intrikat undersidemønster, og dette mønsteret inneholder viktige artskjennetegn. Nesten alle norske arter kan bestemmes utfra undersidetegningene alene. Oversidetegningene er mindre nyttige for artsbestemmelse, men en del arter lar seg også bestemme utfra oversidetegningene.

Mer om bestemmelsesnøkler.

Hvordan bruke nøkler?

Vurdér svaralternativene i nøkkelen opp mot det som skal bestemmes, og velg det som passer. Når det finnes flere alternativer er det også mulig å velge bort alternativer som ikke passer. Du kan bla forbi spørsmål som du er usikker på; nøkkelen byr på mange veier til målet, og man trenger ikke å besvare alle spørsmålene eller å besvare dem i en gitt rekkefølge. Begynn med de enkleste spørsmålene, så vil nye spørsmål dukke opp og lede videre.

Gå til glansvinger på nett:

Glansvinger Lycaenidae

Glansvingene er en av de største dagsommerfuglfamiliene. De norske artene deles inn i blåvinger (16 arter), gullvinger (4 arter) og stjertvinger (4 arter). Artene er for det meste små med blå, oransje eller brune vinger. Undersiden har som regel et karakteristisk mønster av flekker som er viktig for korrekt artsbestemmelse. Larvene er korte og butte og lever på ulike urter. Hos mange arter har larvene samliv med maur.

Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 4.0

Taksonomi

Vitenskapelig navn
Glansvinger Lycaenidae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
glansvinger
Nynorsk
glansvenger
Klassifisering