Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·h|g]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
s+[KA∙h|g]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v, s+[KA·h|g]
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v, s+[KA·h|g]
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v, s+[KA·h|g]
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s+[KA∙h|g]
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s-[KA∙h|g]