Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
vanlig art
T32-C-13 intermediær tørreng med mindre hevdpreg
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙d|c]
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
vanlig art, svak relativ skilleart[HI∙c|b]
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
vanlig art, tyngdepunktart
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
vanlig art
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙d|c]
T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙d|c]