Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
sterk relativ skilleart[KA·h|g]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art