Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·f|e]
T9-C-2 kalkrik mosetundra
m, t*, s+[KA·g|f]
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
v, s*[KA·g|f]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[KA·h|g],t¤[UF·de]
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v, s*KA·g|f]
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v, s*[KA·g|f]