Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v