Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T44-C-1 åker
v
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v