Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-15 svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
v, s+[UF∙c|b], s*[KA∙f|e]
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s*[KA∙f|e], s*[HI∙e|f]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s+[KA·f|e]
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v, s*[KA·f|e]
T1-C-8 uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike berg, bergvegger og knauser
v, s-[KA·g|f]
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v, s+[KA∙h|g]
T27-C-3 kalkrik blokkmark
s*[KA·f|e]
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v, s+[KA∙h|g]
8