Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-2 svak lågurtskog
s+[KA∙d|c]
T4-C-3 lågurtskog
m*, v*
T4-C-4 kalklågurtskog
m*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v, s-[KA∙d|c]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
m, v
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s+[KA∙f|e]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v, s+[KA∙d|c]
T4-C-11 lyng-lågurtskog
v
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v, s+[KA∙f|e]
8