Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s-[KA·d|c],s-[KI·b|a]