Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
s-[KA·f|e]
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
s-[KA·f|e]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
s-[KA·f|e]