Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v
V6-C-5 kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie
v
V6-C-6 kalkrikt ekstrem-våtsnøleie
v
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s+[SV·c|b],s*[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v, s*[KA·b|a]