Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v, s*[KA∙d|c]
T32-C-1 kalkfattig eng med mindre hevdpreg
v[O3-O2]
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
v[S,V]