Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-4 dynetrau
s*[VM∙a|0]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
s+[UF·c|b]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
v*
T3-C-7 svakt kalkrik leside
s+[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·f|e]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
10