Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V6-C-5 kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie
v
V6-C-6 kalkrikt ekstrem-våtsnøleie
v
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
s-[KA·e|f]