Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder
m, v, s-[KI∙edc]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
s+[KI·b|a]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v