Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
m
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v
T1-C-11 svakt intermediært og kalkfattig snøleieberg
v
T1-C-12 sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt snøleieberg
v
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s+[SV·c|b],s*[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v, s-[SV·e|d],s+[KA·b|a]