Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
V6-C-5 kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie
v
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s-[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v, s-[SV·e|d],s*[KA·e|f]