Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
s*[KA∙h|g]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
s*[KA∙h|g]