Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s-[KA·e|f],s-[UF·e|f]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·b|a]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·g|h],t¤[UF·bc]
8