Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·e|f]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·g|h]
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-1 kalkfattig boreal frisk hei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[UF·c|d]
8