Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
vanlig art, tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[HI∙c|b]
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
vanlig art
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art