Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder
v, s+[KI∙e|d]
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
t*, s+[KI∙e|d]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
s+[KA·d|c]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s+[KA·d|c]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v, s+[KI∙e|d]