Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder
v, s+[KI∙d|c]
V6-C-9 ekstrem-kildesnøleie
v
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v, s+[KI∙d|c]