Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[KA·f|e],s+[UF·e|f]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s+[UF·e|f]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·f|e]