Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
s-[UF·f|e]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[KA·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[KA·c|d],s-[UF·e|f]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s-[KA·c|d]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
Se fler