Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
v
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s-[SV·d|e]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
v
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v*, s+[SS∙g|f]
10