Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-2 svak lågurtskog
v[Ø]
T4-C-3 lågurtskog
v[Ø]
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v[Ø]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v[Ø]
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v[Ø]
T4-C-11 lyng-lågurtskog
v[Ø]