Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-1 forstrand og primærdyner
v, s-[SS∙c|d]
T24-C-2 ettårsdriftvoll
s-[VF·f|e]
T29-C-5 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase i supralitoral
v
T29-C-6 nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v