Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T4-C-18 høgstaudeskog
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·f|e],t¤[UF·bc]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s+[UF·c|d]