Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v[O3-O2]
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
m, v*[O3-O1,SB-NB]
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v*[O3-O1,SB-NB]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T4-C-9 lyngskog
v
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v*, s+[KA·c|d],s*[UF·e|f]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s*[SV·b|c]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],s+[KA·c|d]
3