Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v*, s*[SV·c|b],s*[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
m, v*, s-[SV·e|d],s*[KA·b|a]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·c|b],s-[KA·g|h]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s*[SV·c|b]
V4-C-1 litt kalkfattig og svakt intermediær svakkilde
v
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
m, v
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
v, s-[SV·e|d]
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v
5