Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
v
V10-C-1 intermediær våteng
v
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
v