Styret sluttbehandla den strategiske planen til Artsdatabanken for perioden 2018 til 2022 den 24. mai 2018.

    Creative Commons Attribution | Artsdatabanken
Strategisk plan 2018-2022

Den strategiske planen for denne perioden er basert på Artsdatabanken sitt mandat og dei prosessane som er køyrde i organisasjonen og styret. Det blei gjennomført ein omfattande prosess fyrste halvår av 2017, som resulterte i eit utkast til ein plan, men eit leiarskifte medførte ei utsetjing av sluttføringa.

Strategisk plan 2018-2022.pdf (2,5 MB)