Artsdatabankens strategiske plan for perioden 2018 – 2022 ble sluttbehandlet av styret den 24. mai 2018.

Strategisk plan for perioden 2018 – 2022 er basert på Artsdatabankens mandat og de prosesser som er kjørt i organisasjonen og styret. Det ble gjennomført en omfattende prosess første halvår 2017 som resulterte i et utkast til plan, men lederskifte medførte en utsettelse av sluttføring. Prosessen er derfor sluttført i 2018 med sterk involvering av ny ledergruppe. Planen ble endelig styrebehandlet 24.05.2018.