CO
-
CR
1
EN
8
VU
5
NT
4
DD
1
LC
13
NE
-
Sum rødlistede
19
Sum totalt
32
Vurderingenhet Rødlistekategori
3TO - Torvmarksformer LC - Intakt
Bakkemyr LC - Intakt
Strengblandingsmyr LC - Intakt
Øyblandingsmyr NT - Nær truet
Djupkilde LC - Intakt
Flatmyr LC - Intakt
Flommyr LC - Intakt
Gjennomstrømningsmyr LC - Intakt
Gjenvoksningsmyr LC - Intakt
Atlantisk høymyr EN - Sterkt truet
Eksentrisk høymyr EN - Sterkt truet
Konsentrisk høymyr EN - Sterkt truet
Kanthøymyr NT - Nær truet
Platåhøymyr EN - Sterkt truet
Palsmyr EN - Sterkt truet
Strengmyr LC - Intakt
Terrengdekkende myr VU - Sårbar
V1 - Åpen jordvannsmyr LC - Intakt
Rik åpen sørlig jordvannsmyr EN - Sterkt truet
V2 - Myr- og sumpskogsmark LC - Intakt
Rik svartorsumpskog VU - Sårbar
Rik gransumpskog EN - Sterkt truet
Kilde-edellauvskog VU - Sårbar
V3 - Nedbørsmyr NT - Nær truet
V4 - Kaldkilde LC - Intakt
Sørlig kaldkilde VU - Sårbar
V8 - Strandsumpskogsmark LC - Intakt
Rik vierstrandskog VU - Sårbar
Saltpåvirket svartorstrandskog NT - Nær truet
V9 - Semi-naturlig myr EN - Sterkt truet
Sørlig slåttemyr CR - Kritisk truet
V10 - Semi-naturlig våteng DD - Datamangel