Karl Jørgen Marthinsen

Rådgiver - kommunikasjon

E-post: karl.j.marthinsen@artsdatabanken.no
Mobil: 994 20 017