Navnerådet fastsetter rammene for navneredaktørenes arbeid,gir råd til disse i spørsmål som handler om navngiving, og fastsetter kriteriesett for utarbeiding av norske navn. Det gir også råd til Artsdatabanken i spørsmål som handler om navn og taksonomi. Medlemmene i navnerådet har tung kompetanse innen navn og taksonomi og representerer ulike organismegrupper på et overordnet nivå.

  Medlem Institusjon e‐post Siste valgperiode Taksontilhørighet
1 Torkild Bakken NTNU Vitenskapsmuseet torkild.bakken@vm.ntnu.no 2014‐2017 leddormer
2 Geir Mathiassen Tromsø museum, Universitetet i Tromsø geir.mathiassen@uit.no 2014‐2017 sekksporesopper
3 Charlotte Bjorå Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo charlotte.bjora@nhm.uio.no 2011‐2014 karplanter
4 Astri Botnen De naturhistoriske samlinger ‐ Universitetet i Bergen astri.botnen@bm.uib.no 2011‐2014 lav (og karplanter)
5 Otte Bjelland Havforskningsinstituttet otte.bjelland@imr.no 2011‐2014 fisker
6 Morten Falck Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) morfalc@online.no 2014‐2017 tovinger
  Varamedlem Institusjon      
1 Torbjørn Ekrem NTNU Vitenskapsmuseet torbjorn.ekrem@vm.ntnu.no 2014‐2017 tovinger
2 Arve Elvebakk Tromsø museum, Universitetet i Tromsø arve.elvebakk@uit.no 2014‐2017 lav, hageplanter
3 Karl‐Henrik Larsson Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo k.h.larsson@nhm.uio.no 2011‐2014 sopper
4 Ingvar Byrkjedal De naturhistoriske samlinger ‐ Universitetet i Bergen ingvar.byrkjedal@bm.uib.no 2011‐2014 fugler og marine fisker
5 Egil Bendiksen Norsk institutt for naturforskning egil.bendiksen@nina.no 2011‐2014 sopper
6 Arne Aronsen Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) araronse@online.no 2014‐2017 hettesopper
I tillegg møter Nils Valland og Toril Loennechen Moen fra Artsdatabanken